Dürtü Denetim Bozuklukları ve Davranış Bozuklukları, genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde görülen, bireyin sosyal, akademik ve kişisel işlevselliğini etkileyen bir dizi zorluğu içeren bir grup psikiyatrik bozukluğu ifade eder. Bu bozukluklar genellikle impulsi kontrolü ile ilgili sorunları içerir. İşte dürtü denetim bozuklukları ve davranış bozukluklarına örnekler:

Dürtü Denetim Bozuklukları:

  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Bu, en yaygın dürtü denetim bozukluklarından biridir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri içerir.
  • İmpulsif Kontrol Bozukluğu: Kişinin dürtülerini kontrol etme yeteneğinde sorunlar yaşadığı bir durumdur. Örnek olarak, patlayıcı öfke bozukluğu, kleptomania (çalma isteği) ve piromani (yangın çıkarma isteği) bu kategoriye girer.
  • Tourette Sendromu: Bu, tiklerle karakterize edilen bir nörogelişimsel bozukluktur. Birey, istem dışı olarak tekrarlayan sesleri (vokal tikler) veya kas hareketlerini (motor tikler) yapabilir.

Davranış Bozuklukları:

  • Karşı Gelme Bozukluğu: Bu bozukluk, otoriteye karşı gelme, düşmanlık, kavgacılık ve kural ihlali gibi davranışları içerir.
  • Davranış Bozukluğu: Bu, daha ciddi bir davranış bozukluğudur ve antisosyal davranışları içerir. Yalan söyleme, hırsızlık, fiziksel saldırganlık gibi davranışlar bu bozukluğun belirtileri arasında yer alabilir.
  • Duygudurum Bozukluğu ile Bozulmuş Davranış Bozukluğu: Bu, özellikle çocukluk döneminde görülen, aşırı öfke nöbetleri ve düşük düzeydeki ruh haliyle karakterizedir.
  • Patlayıcı Öfke Bozukluğu: Bu bozukluk, aniden ortaya çıkan aşırı öfke nöbetlerini içerir. Bu nöbetler, bireyin kontrolünü kaybetmesine ve agresif davranışlar sergilemesine neden olabilir.

Bu bozukluklar uzman tarafından değerlendirilmeli ve tanı konmalıdır. Tedavi genellikle psikoterapi, eğitim programları ve gerekirse ilaç tedavisini içerebilir. Erken tanı ve uygun tedavi, bu bozuklukların etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.