Trikotillomani, bir kişinin kendi saçlarını çekme ve koparma eğiliminde olduğu bir obsesif-kompulsif spektrum bozukluğudur. Bu durum, saçlar, kaşlar, kirpikler veya vücut diğer bölgelerinden çekilmesiyle karakterizedir. Trikotillomani, kişinin bu davranışı kontrol edemediği ve bu nedenle saç kaybına yol açtığı bir durumdur.

Trikotillomani’nin belirtileri şunları içerebilir:

  • Saç Çekme: Kişi, genellikle duygusal bir tepki, stres veya sıkıntı dönemlerinde saçlarını çekme eğilimindedir.
  • Saç Koparma: Çekilen saçlar genellikle koparılır, bu da saç kaybına ve genellikle belirgin bir düzensizlik ve kısalık oluşturabilir.
  • Saç Kökleri İle Oynama: Kişi, çektiği saçların kökleriyle oynama eğiliminde olabilir.
  • Saç Çekme Davranışını Gizleme Çabaları: Trikotillomani olan bireyler, bu davranışlarını başkalarından gizleme çabalarında bulunabilirler. Bu nedenle, saç kaybı, kişinin bu davranışı gizlemeye yönelik çeşitli stratejiler kullanması nedeniyle başkaları tarafından fark edilmeyebilir.

Trikotillomani, genellikle obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) veya diğer duygu düzeni bozuklukları ile birlikte görülebilir. Ayrıca, bu durumun stres, anksiyete ve depresyon gibi duygusal durumları tetikleyebileceği bilinmektedir.

Trikotillomani, bir psikiyatrist veya klinik psikolog tarafından değerlendirilir ve tanı konur. Tedavi genellikle psikoterapi ve ilaç tedavisi içerebilir. Psikoterapide kişinin saç çekme davranışını fark etmesi, bu davranışı anlaması, tetikleyici faktörleri tanımlaması ve daha sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmesi için kullanılır. Tedaviye erken başlamak, trikotillomani semptomlarının iyileşme şansını artırabilir.