Somatoform bozukluklar, bedensel belirti bozuklukları ve bunlarla ilişkilendirilen diğer bozukluklar, DSM-5 tarafından tanımlanan bir grup psikiyatrik rahatsızlığı içerir. Bu bozukluklar genellikle kişinin fiziksel sağlığıyla ilgili somatik belirtilere odaklanır ve bu belirtilerin tıbbi bir nedenle açıklanamaması durumunu içerir.

Somatoform bozukluklar ve ilişkilendirilen diğer bozukluklar:

  • Somatik Belirti Bozukluğu: Kişinin sürekli olarak çeşitli somatik (bedensel) belirtileri vardır ve bu belirtiler tıbbi bir nedenle açıklanamaz. Aynı zamanda, bu belirtilerle ilgili yoğun bir endişe ve korku yaşarlar.
  • Hastalık Anksiyete Bozukluğu: Kişi, kendi sağlığıyla ilgili normalde düşük riskli bir hastalık veya durum hakkında aşırı endişe ve korku yaşar. Bu endişe, kişinin yaşamını etkileyebilecek kadar şiddetli olabilir.
  • Conversion Bozukluğu: Kişi, bir veya daha fazla somatik belirtinin bilinçli bir şekilde kontrol edilemediği veya üretilemediği durumları içerir. Bu belirtiler genellikle kişinin işlevselliğini ciddi şekilde etkiler.
  • Beden Disformik Bozukluk: Kişinin kendi vücut görüntüsüyle ilgili gerçekçi olmayan bir endişe ve rahatsızlık yaşadığı bir durumu ifade eder. Kişi, belirli bir fiziksel özelliğiyle ilgili aşırı endişe duyar ve bu endişe sosyal ve işlevsel alanlarda bozukluklara neden olabilir.
  • Hastalıkla İlgili Anksiyete Bozukluğu: Bu kategori, somatik belirti bozukluğu, hastalık anksiyete bozukluğu ve ilişkilendirilen diğer bozuklukları içerir.

Somatoform bozukluklar genellikle birlikte görülen başka zihinsel sağlık sorunları, özellikle depresyon ve anksiyete bozuklukları ile ilişkilidir. Tedavi genellikle psikoterapi ve gerektiğinde ilaç tedavisi gibi yöntemleri içerebilir. Bu bozukluklarla mücadelede, bir sağlık profesyonelinin rehberliği önemlidir ve kişiye özel tedavi planı oluşturulmaktadır.