Şizofreni, karmaşık bir psikiyatrik bozukluktur ve genellikle gerçeğe uyumsuz düşünceler, algı bozuklukları, duygusal düzensizlikler ve anormal davranışlar ile karakterizedir. Bu durum, bireyin düşünce, duygu ve davranışlarında bozulmaya yol açan ciddi bir beyin bozukluğudur. Şizofreni, bireyin işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilir ve genellikle genç yetişkinlik döneminde veya erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkar.

Şizofreninin temel belirtileri şunlar olabilir:

 • Delüzyonlar: Gerçek olmayan, mantıksız düşünceler veya inançlar. Bu delüzyonlar genellikle paranoid (şüpheci), büyü (kendi üzerinde özel bir güce sahip olduğuna inanma) veya kontrol (düşman güçlerin kişiyi kontrol etmeye çalıştığına inanma) şeklinde olabilir.
 • Hallüsinasyonlar: Gerçekte olmayan duyumlar, genellikle işitsel veya görsel olarak ortaya çıkar. Örneğin, kişi sesler duyabilir, görüntüler görebilir veya dokunsal hisler yaşayabilir.
 • Dağınık Düşünce: Kişinin düşünce süreci normalden sapar ve mantıksız bağlantılar, düzensiz dil kullanımı ve bozuk düşünce desenleri ortaya çıkar.
 • Duygusal Düzensizlik: Kişinin duyguları normalden daha düşük veya daha yüksek seviyede olabilir. Duygusal ifadelerde bozulma ve duygusal soğukluk da görülebilir.
 • İşlevsellik Kaybı: Şizofreni genellikle kişinin günlük işlevselliğini ciddi şekilde etkiler. İş, okul ve sosyal ilişkilerde sorunlar yaşanabilir.
 • Katatonik Davranışlar: Hareketsizlik veya aşırı hareketlilik gibi kontrolsüz fiziksel davranışlar.

Şizofreni ve psikozla giden diğer bozukluklar,

 • Şizoafektif Bozukluk: Bu durum, hem şizofreni hem de duygudurum bozukluğu (bipolar tip veya majör depresif tip) belirtilerini içerir. Kişi hem şizofrenik semptomlar yaşar hem de duygudurum değişiklikleri gösterir.
 • Şizotipal Kişilik Bozukluğu: Şizofrenik özelliklere sahip olan ancak tam teşhis edilebilecek şizofreni belirtilerini göstermeyen bir kişilik bozukluğudur.
 • Şizofreniform Bozukluk: Şizofreniye benzer belirtilere sahip olan ancak belirtilerin süresi şizofreni tanı kriterlerini karşılamayan bir durumdur. Genellikle şizofreniform bozukluk, belirtiler en az bir ay ve altı aydan kısa bir süre devam ettiğinde tanımlanır.
 • Psikotik Depresyon: Bu durum, majör depresif bozukluk ile birlikte psikotik belirtiler içerir. Kişi depresyon belirtileri yaşarken aynı zamanda halüsinasyonlar veya sanrılar gibi psikotik belirtiler de gösterir.
 • Psikotik Bipolar Bozukluk: Bipolar bozukluk, manik ve depresif dönemleri içerir. Psikotik bipolar bozukluk, bu dönemlerde psikotik belirtilerle birlikte olabilir.
 • Şizofrenoaffectif Bozukluk: Bu durum, hem şizofreni hem de duygudurum bozukluğu belirtilerini içerir, ancak şizoafektif bozukluktan farklı olarak, bu belirtiler aynı dönemde meydana gelmez.
 • Bipolar Bozukluk: Bipolar bozukluk, mani ve depresyon dönemleri içeren bir durumdur. Mani dönemlerde kişide aşırı enerji, konuşma hızının artması ve düşünce hızının hızlanması gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu dönemlerde psikotik belirtiler de gözlemlenebilir.

Bu bozukluklar, şizofreni veya psikozla ilişkilendirilebilecek durumları temsil eder. Her bir bozukluğun belirtileri, süreleri ve etkileri farklıdır. Tanı ve tedavi için bir mental sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Şizofreni, genetik, biyolojik, çevresel ve nörolojik faktörlerin karmaşık bir etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilir. Tedavi genellikle antipsikotik ilaçlar ve destekleyici psikoterapi ile sürdürülmelidir. Tedavi planı genellikle bireyselleştirilmiş ve uzun vadeli bir yaklaşımı içerir. Şizofreniyle yaşayan bireyler ve aileleri için destek hizmetleri de önemlidir. Erken tanı ve uygun tedavi, şizofreni belirtilerinin yönetilmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olabilir.