Nörobilişsel bozukluklar, beynin işlevselliğini etkileyen ve bilişsel süreçleri kapsayan bir dizi rahatsızlığı ifade eder. Bu bozukluklar genellikle zihinsel işlev bozuklukları olarak da adlandırılır ve bilişsel süreçlerdeki değişikliklerle ilişkilidir. Nörobilişsel bozukluklar, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir, bu nedenler arasında genetik faktörler, beyin hasarı, nörodejeneratif hastalıklar, enfeksiyonlar ve travma bulunabilir. Bazı nörobilişsel bozukluklara örnekler:

  • Alzheimer Hastalığı: Bu, en yaygın nörobilişsel bozukluklardan biridir ve genellikle ilerleyici hafıza kaybı, bilişsel gerileme ve kişilik değişiklikleri ile karakterizedir. Alzheimer hastalığı, genellikle yaşlı bireylerde görülür ve zaman içinde kötüleşebilir.
  • Vasküler Demans: Beyin damarlarındaki problemler nedeniyle ortaya çıkan bir demans türüdür. Vasküler demans, inme veya diğer vasküler olaylar sonucu beyin dokusuna zarar verildiğinde ortaya çıkabilir.
  • Frontotemporal Lob Demansı: Frontal ve temporal lobları etkileyen bir demans türüdür. FTD, genellikle kişilik değişiklikleri, dil bozuklukları ve bilişsel gerileme ile ilişkilidir.
  • Parkinson Hastalığı Demansı: Parkinson hastalığının ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkabilen bilişsel bozuklukları içerir. Hareket sorunlarına ek olarak, düşünce ve hafıza sorunları Parkinson hastalığı demansıyla ilişkilidir.
  • Huntington Hastalığı: Kalıtsal bir bozukluktur ve genetik bir mutasyon sonucu ortaya çıkar. Hareket bozuklukları, bilişsel gerileme ve psikiyatrik semptomları içerir.
  • Şizofreni: Şizofreni, gerçek ve hayalî dünya arasında belirgin bir ayrım yapma zorluğu ve bilişsel bozuklukları içeren bir psikiyatrik bozukluktur. Bu durum genellikle düşünce bozukluğu, halüsinasyonlar ve paranoid düşüncelerle karakterizedir.

Nörobilişsel bozuklukların tedavisi genellikle semptomları hafifletmeye yöneliktir ve bireye destek sağlamayı içerir. İlaç tedavisi, terapi ve sosyal destek gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir. Tedavi planı genellikle spesifik bozukluğa ve bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanır.