Bipolar bozukluk, duygudurum bozuklukları arasında yer alan bir psikiyatrik hastalıktır. Bu bozukluk, aşırı duygusal dalgalanmalar ve ruh hali değişiklikleriyle karakterizedir. Kişinin duygusal durumu zaman içinde mani, hipomani ve depresyon dönemleri arasında gidip gelebilir.

Bipolar bozukluk iki ana tip üzerinden sınıflandırılır:

  • Tip I Bipolar Bozukluk: Bu tip, en az bir mani dönemini içerir. Mani, aşırı enerji, hiperaktivite, aşırı özgüven, düşük uyku ihtiyacı ve düşük dikkat süresi gibi belirtilerle karakterizedir. Bu tip aynı zamanda depresyon dönemlerini de içerir.
  • Tip II Bipolar Bozukluk: Bu tip, mani yerine hipomani denilen daha hafif bir mani hali içerir. Hipomani, mani belirtilerini gösterir, ancak genellikle daha hafif ve kısa sürelidir. Bu tip ayrıca depresyon dönemlerini içerir.

Tedavi genellikle bir multidisipliner yaklaşımı içerir ve ilaçlar (duygudurum dengeleyiciler, antipsikotikler), psikoterapi, psikoeğitim ve destek grupları gibi çeşitli yöntemleri içerebilir. Tedavi, kişinin semptomlarına, yaşam tarzına ve genel sağlık durumuna göre kişiselleştirilir.